ผู้บังคับบัญชา

  102408.jpg

     พ.ต.อ.ประเสริฐ หนูดี

      ผกก.สภ.ชัยบาดาล

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

royal pl
plan
aec58
movingtowards

เนื้อหา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด
อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 
ณ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 
ในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560

ถปภ. รร.ชยบาดาล ๑๘๐๑๑๘ 00336

ถปภ. รร.ชยบาดาล ๑๘๐๑๑๘ 01174

ถปภ. รร.ชยบาดาล ๑๘๐๑๑๘ 01395

ถปภ. รร.ชยบาดาล ๑๘๐๑๑๘ 01542

ถปภ. รร.ชยบาดาล ๑๘๐๑๑๘ 02151

ถปภ. รร.ชยบาดาล ๑๘๐๑๑๘ 02223

: